DAHI BADA/ UPMA/ KHAMAN/ IDLE/ DOSA MIX

 • AGARWAL 420 KHAMAN MIX 500GM

  Rs. 96     Rs. 80
 • GITS DAHI WADA MIX 200GM

  Rs. 85     Rs. 83
 • GITS DAHI WADA MIX 500GM

  Rs. 150     Rs. 145
 • GITS DOSA MIX 200GM

  Rs. 60     Rs. 58
 • GITS DOSA MIX 500GM

  Rs. 115     Rs. 113
 • GITS IDLI MIX 200GM

  Rs. 60     Rs. 58
 • GITS IDLI MIX 500GM

  Rs. 115     Rs. 103
 • GITS KHAMAN MIX 180gm.

  Rs. 55     Rs. 54
 • GITS KHAMAN MIX 500GM

  Rs. 115     Rs. 113
 • GITS RAVA IDLI 200GM

  Rs. 60     Rs. 58
 • GITS SAMBHAR MIX 100GM

  Rs. 55     Rs. 53
 • JAIN DOSA MIX 400GM

  Rs. 82     Rs. 72
 • JAIN HAPPY MAN DAHI VADA MIX 400g

  Rs. 92     Rs. 72
 • JAIN HAPPY MAN KHAMAN MIX 400g

  Rs. 110     Rs. 72
 • JAIN IDLI MIX 400GM

  Rs. 85     Rs. 72
 • MTR DOSA MIX 500GM

  Rs. 120     Rs. 115
 • MTR KHAMAN DHOKLA 500GM

  Rs. 110     Rs. 107
 • MTR RAVA DOSA MIX 500GM

  Rs. 120     Rs. 117
Shop By
Brand
Price
Loading