DAHI BADA/ UPMA/ KHAMAN/ IDLE/ DOSA MIX

 • AGARWAL 420 DOSA MIX 500GM

  Rs. 75     Rs. 72
 • AGARWAL 420 IDLI MIX 500GM

  Rs. 64     Rs. 60
 • AGARWAL 420 KHAMAN MIX 500GM

  Rs. 85     Rs. 70
 • AGARWAL 420 UPMA MIX 200GM

  Rs. 24     Rs. 22
 • AGARWAL 420 UTTAPAM MIX 200GM

  Rs. 26     Rs. 24
 • AM PM DAHI VADA MIX 200GM

  Rs. 60     Rs. 40
 • AM PM DAHI VADA MIX 500GM

  Rs. 135     Rs. 90
 • AM PM KHAMAN MIX 200GM

  Rs. 65     Rs. 38
 • AM PM KHAMAN MIX 500GM

  Rs. 145     Rs. 85
 • GITS DAHI WADA MIX 500GM

  Rs. 135     Rs. 132
 • GITS IDLI MIX 500GM

  Rs. 85     Rs. 82
 • GITS KHAMAN MIX 180gm.

  Rs. 45     Rs. 44
 • GITS RAVA IDLI MIX 500GM

  Rs. 85     Rs. 82
 • GITS SAMBHAR MIX 100GM

  Rs. 50     Rs. 48
 • GITS UPMA MIX 200GM

  Rs. 40     Rs. 39
 • GM BHATURA AATA 500GM

  Rs. 72     Rs. 60
 • GM MOONG TAWA CHILLA 500GM

  Rs. 96     Rs. 80
 • JAIN HAPPY MAN DAHI VADA MIX 400g

  Rs. 98     Rs. 72
 • JAIN HAPPY MAN KHAMAN MIX 400g

  Rs. 105     Rs. 72
 • MTR DOSA MIX 1KG

  Rs. 152     Rs. 147
Shop By
Brand
Price
Loading