HAIR COMB/ HAIR BRUSH

 • GUBB HAIR BRUSH

  Rs. 55     Rs. 50
 • GUBB HAIR COLORING BRUSH(S)

  Rs. 45     Rs. 41
 • GUBB HAIR COLORING BRUSH(S).

  Rs. 45     Rs. 40
 • GUBB OVAL BRUSH

  Rs. 299     Rs. 270
 • GUBB OVAL CUSHIONED BRUSH(L)

  Rs. 349     Rs. 314
 • GUBB OVAL CUSHIONED BRUSH(S)

  Rs. 275     Rs. 248
 • GUBB PADDLE BRUSH LARGE COMB

  Rs. 349     Rs. 315
 • GUBB ROUND BRUSH(STYLER)

  Rs. 229     Rs. 206
 • GUBB ROUND BRUSH(VOGUE)

  Rs. 249     Rs. 224
 • GUBB S OVAL CUSHIONED BRUSH(L)

  Rs. 339     Rs. 305
 • GUBB S OVAL CUSHIONED BRUSH(MINI)

  Rs. 169     Rs. 152
 • GUBB S OVAL CUSHIONED BRUSH(S)

  Rs. 199     Rs. 179
 • GUBB SHELL ROUND BRUSH

  Rs. 319     Rs. 287
 • GUBB SHELL STYLING BRUSH

  Rs. 285     Rs. 257
 • GUBB STYLING BRUSH.

  Rs. 245     Rs. 221
 • VEGA BABY BRUSH_AND_COMB-9959

  Rs. 165     Rs. 149
 • VEGA COMB 1299

  Rs. 80     Rs. 72
 • VEGA COTTON BALLS CB-01

  Rs. 65     Rs. 63
 • VEGA FACIAL BAND

  Rs. 95     Rs. 90
 • VEGA FACIAL BRUSH FB-02

  Rs. 140     Rs. 130
Shop By
Brand
Price
Loading